Usługi

PRZEGLĄDY KONSERWATORSKIE

W BCT RENT świadczymy przeglądy konserwacyjne urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.

W tym celu posiadamy szereg zaświadczeń kwalifikacyjnych wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego do konserwacji urządzeń transportu bliskiego, wózków jezdniowych, ładowarek teleskopowych jak i urządzeń dźwigowych oraz żurawi. Posiadamy również uprawniania SEP do przeprowadzania pomiarów elektrycznych.

Call Now Button