Regulamin

Regulamin strony www.BCTrent.pl

ZASADY UŻYTKOWANIA STRONY BCTRENT.PL

Poprzez użytkowanie tej strony Użytkownik zgadza się na niniejsze warunki użytkowania. Użytkownik zobowiązuje się korzystać ze strony bctrent.pl wyłącznie do celów zgodnych z prawem i nie łamać żadnych zabezpieczeń, nie wprowadzać zmian do strony lub zawartości serwera i nie używać strony w sposób uniemożliwiający jej prawidłowe działanie.

CHARAKTER STRONY I INFORMACJE NA NIEJ ZAWARTE

Ta strona ma charakter wyłącznie informacyjny i reklamowy. Wszystkie informacje oraz specyfikacja produktów nie są wiążące, więc mogą zostać dowolnie zmienione bez powiadomienia. Grafika może przedstawiać wyłącznie koncepcje, a zdjęcia mogą przedstawiać produkty z opcjonalnym wyposażaniem, więc nie mogą być traktowane jako bezpośrednia reprezentacja produktów. Niektóre przedstawione na stronie produkty, wersje produktów lub wyposażenie mogą być niedostępne w Polsce. Informacje zawarte na tej stronie w żadnym wypadku nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub innych przepisach mających zastosowanie. W celu uzyskania wiążącej specyfikacji, wyceny oraz informacji dotyczących produktów prosimy skontaktować się z naszym działem handlowym.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Cała zawartość strony włączając w to wszystkie teksty, ilustracje, grafiki, animacje, układ strony, bazy danych, kod strony, i inne materiały które mogą zostać objęte ochroną z tytułu praw własności intelektualnej jest chroniona i nie może być kopiowana, powielana, publikowana, umieszczana, pobierana lub transmitowana w jakikolwiek sposób chyba, że zostało zaznaczone inaczej. Użytkownik może używać strony wyłącznie w celu wyświetlenia w przeglądarce internetowej lub zbliżonym programie wyłącznie do osobistego niekomercyjnego użytku chyba, że odrębna pisemna umowa stanowi inaczej.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Pomimo iż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić poprawność i kompletność informacji zawartych na stronie oraz aby strona była wolna od błędów, błędów technicznych, błędów w tekście, wirusów, innych szkodliwych elementów i staramy się zapewnić maksymalną dostępność strony, nie możemy tego zagwarantować. BCT RENT nie ponosi odpowiedzialności za użycie danych z naszej strony bez konsultacji z naszą firmą.

LINKI ZEWNĘTRZNE

Linki na stronie mogą przekierować Użytkownika do serwisów osób trzecich. Wszystkie strony, które Użytkownik może odwiedzić używając linków zewnętrznych są poza naszą kontrolą, BCT RENT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość ani za informacje zawarte w tych serwisach, więc użytkownik odwiedza je na własną odpowiedzialność.

JURYSDYKCJA

Warunki użytkowania strony bctrent.pl podlegają prawu polskiemu pod jurysdykcję sądu właściwego dla siedziby BCT RENT. Zastrzegamy prawo do zmiany warunków bez wcześniejszego powiadomienia innego niż umieszczenie na tej stronie.

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze Warunki Użytkowania powinien natychmiast zaprzestać użytkowania strony.

Call Now Button