Usługi

RELOKACJA URZĄDZEŃ I LINII PRODUKCYJNYCH

Nasza firma wykonuje usługi związane z relokacją, przeniesieniem maszyn i linii produkcyjnych zarówno w obrębie jednego zakładu, jak i pomiędzy zakładami. Posiadamy doświadczenie i wiedzę specjalistyczną, która pozwala nam przeprowadzać prace w sposób bezpieczny dla samych urządzeń, pracowników, jak i całej infrastruktury zakładowej.

Nasze działania rozpoczynamy od poznania oczekiwań naszych Klientów. Przeprowadzamy wstępne rozpoznanie dotyczące charakterystyki maszyn, urządzeń lub linii produkcyjnych, a także otoczenia. Następnie wykonujemy szczegółowy plan wszystkich etapów przeniesienia, relokacji maszyn. Uwzględniamy w nim dokładny harmonogram prac, jakie będą przeprowadzane przez nasz zespół, po czym przekazujemy go do wglądu Klientowi, aby miał możliwość weryfikacji i nadzoru naszych działań relokacyjnych.

Call Now Button