Usługi

Roboty ziemne

Świadczymy kompleksowe usługi związane z robotami ziemnymi, w tym różnorodne wykopy, prace przy użyciu koparek i minikoparek oraz przewozy wozidłami. Nasza oferta obejmuje zarówno wykopy pod fundamenty budynków i instalacje podziemne, jak i prace związane z kształtowaniem terenu i przygotowaniem podłoża pod nawierzchnie drogowe, parkingi czy inne powierzchnie. Wykorzystujemy nowoczesny sprzęt, co pozwala nam na precyzyjne i efektywne realizowanie zleceń, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo i jakość wykonywanych prac.

Roboty ziemne to rodzaj prac budowlanych polegających na wydobyciu, przemieszczaniu, kształtowaniu lub usuwaniu naturalnego gruntu. Zazwyczaj te prace pełnią funkcję pomocniczą lub tymczasową i rzadko są głównymi pracami budowlanymi.

Kiedy przeprowadza się roboty ziemne? Najczęściej w trakcie realizacji:

  • Fundamentów budynków nadziemnych (takich jak domy jednorodzinne, garaże, budynki gospodarcze),
    Instalacji i konstrukcji podziemnych (jak zbiorniki, tunele, schrony, rurociągi),
  • Podłoża pod nawierzchnie (np. drogi, parkingi, lotniska, podjazdy),
  • Modelowania terenu (np. tworzenie wałów, sztucznych dolin).

Roboty ziemne można sklasyfikować w dwie podstawowe kategorie:

  • Wykopy – prace wykonywane poniżej poziomu gruntu, dzielące się na wykopy wąskoprzestrzenne, szerokoprzestrzenne oraz tymczasowe,
  • Nasypy – prace wykonywane powyżej poziomu gruntu, w tym nasypy kontrolowane (układane warstwami i zagęszczane) oraz nasypy niekontrolowane (np. odkłady zwałowe i pryzmowe).

Dodatkowo wyróżnia się:

  • Podstawowe roboty ziemne – obejmujące makroniwelację, wykopy szerokoprzestrzenne i wąskoprzestrzenne, nasypy, zagęszczanie oraz kształtowanie i niwelację terenu,
  • Wykończeniowe roboty ziemne – takie jak wyrównanie dna wykopów, wykopy pod stopy fundamentowe, profilowanie nasypów oraz układanie ziemi roślinnej w darni, na skarpach i terenie,
  • Przygotowawcze i porządkowe prace ziemne – obejmujące usuwanie darni, wycinanie i karczowanie drzew i krzewów, wytyczanie budowli ziemnych, odprowadzanie wód opadowych oraz czasowe obniżanie poziomu wód gruntowych.

OFERTA

Zadowolenie naszych klientów to dla nas priorytet! Portal bctrent.pl to miejsce, które cechuje się profesjonalizmem, przyjaznym podejściem do klienta oraz wysokiej jakości sprzętem i oferowanymi usługami! Zapraszamy do współpracy i czekamy na Twój kontakt!

Call Now Button