ZASADY NAJMU

Podstawowe zasady wynajmu podnośników w BCT RENT.

1. Sprzęt wynajmowany jest na doby – prezentowane w cenniku ceny są stawkami dobowymi.

2. Wysokość stawki dobowej zależna jest od czasu najmu – im dłuższy czas najmu, tym niższa stawka dobowa.

3. Wszystkie urządzenia posiadają aktualne badania UDT i inne wymagane przepisami prawa dokumenty dopuszczające sprzęt do użytkowania

4. Wynajmujący ma obowiązek zapewnić do obsługi wynajmowanych urządzeń odpowiednio przeszkolony i uprawniony personel.

5. Istnieje możliwość negocjacji cen.

6. Szczegółowe warunki reguluje umowa najmu.

7. Oferta wypożyczalni obejmuje usługi dodatkowe: doradztwo techniczne, transport sprzętu na budowę, serwis oraz szkolenia obsługi operatorskiej.

8. Przy wynajmie obowiązuje indywidualne ubezpieczenie sprzętu wraz z należnymi opłatami na zasadach określonych w umowie.

9. BCT RENT może pobrać kaucję jako zabezpieczenie transakcji wynajmu oraz wartości sprzętu. Wysokość kaucji zostaje ustalona z Klientem przed dokonaniem wynajmu. Wpłata ustalonej kaucji odbywa się na podstawie zawartej umowy lub złożonego i przyjętego przez BCT RENT zamówienia, na rachunek bankowy lub do kasy  i jest warunkiem wydania sprzętu. W określonych przypadkach od Klienta może być wymagane złożenie weksla.

10. Dokumenty potrzebne przy pierwszym najmie:

  • wszelkie dokumenty pobrane zostaną przez pracownika firmy BCT RENT (dokumenty rejestrowe: REGON, KRS).
 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne:

  • Dowód osobisty właściciela/wspólnika
  • Dodatkowo dla sprzętu powyżej 20 000zł: zaświadczenie ZUS lub oświadczenie o płaceniu składek ZUS (zobowiązanie do przedłożenia zaświadczenia w przeciągu 7 dni roboczych)
  • umowa spółki cywilnej
  • wszelkie dokumenty pobrane zostaną przez pracownika firmy Ramirent (dokumenty rejestrowe: REGON, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej wszystkich wspólników)


Zespół BCT RENT

BCT RENT

Oferta